Eika Boligkreditt

Eika Boligkreditt er et kredittforetak som er direkte eid av 64 lokalbanker i Eika Alliansen og OBOS.

Investor Relations

Informasjon om finansiell ytelse og strategisk retning.

Om oss

Eika Boligkreditt er et kredittforetak som er direkte eid av 64 lokalbanker i Eika Alliansen og OBOS. Eika Boligkreditt ble opprettet 24. mars 2003.