Styret

Tor Egil Lie

Fungerende styreleder
Født: 1955.
Stilling: Adm. banksjef i Jæren Sparebank.
Utdannelse: Høyskolekandidat Øk/adm. Rogaland DH/UiS, reg revisor.
Andre styreverv: Styremedlem i Aktiv Jæren Eiendomsmegling AS, styremedlem i SAFI ved UiS.
Styremedlem fra 2014.

Terje Svendsen

Styremedlem
Født: 1956.
Stilling: President i Norges Fotballforbund.
Utdannelse: Siviløkonom NHH.
Andre styreverv: Styreleder i Tercon AS. Styremedlem i Midgardsormen AS, Bonitas Eiendomsforvaltning AS, Norsk Byggmontering AS og Saltdalshytta Gudbrandsdal AS.
Styremedlem fra 2011.

Olav Sem Austmo

Styremedlem
Født: 1963.
Stilling: Økonomi- og finansdirektør i TrønderEnergi AS.
Utdannelse: Master i Finans BI Oslo. Autorisert Finansanalytiker NHH.
Andre styreverv: Styreleder i TrønderEnergi Vind Holding og Energibygget AS, styremedlem i Sarepta Energi AS.
Styremedlem fra 2015.

Jon Guste-Pedersen

Styremedlem
Født: 1959.
Stilling: Banksjef forr. utvikling i Skagerrak Sparebank.
Utdannelse: Siviløkonom BI.
Andre styreverv: Styreleder i Telemarksmegleren AS og styremedlem i NBNP AS.
Styremedlem fra 2016.