Styret

Dag Olav Løseth

Styreleder
Født: 1972
Stilling: Adm. Banksjef Orkla Sparebank
Utdannelse: Siviløkonom NHH og Autorisert Finansanalytiker NHH
Andre styreverv: : Hemne og Orkladal Eiendomsmegling, Næringshagen i Orkdalsregionen, Midt-Norsk Sparebankgruppe, STN Invest, Bankgården Orkanger
Styremedlem fra 2018

Rune Iversen

Nestleder
Født: 1962
Stilling: Adm. banksjef i Marker Sparebank.
Utdannelse: Diplomøkonom BI, Master of management BI
Andre styreverv: Styremedlem i Sparebankenes Eiendomsmegler AS
Styremedlem fra 2018

Terje Svendsen

Styremedlem
Født: 1956.
Stilling: President i Norges Fotballforbund.
Utdannelse: Siviløkonom NHH.
Andre styreverv: Styreleder i Tercon AS. Styremedlem i Bonitas Eiendomsforvaltning AS
Styremedlem fra 2011.

Olav Sem Austmo

Styremedlem
Født: 1963.
Stilling: Økonomi- og finansdirektør i TrønderEnergi AS.
Utdannelse: Master i Finans BI Oslo. Autorisert Finansanalytiker NHH.
Andre styreverv: Styreleder i TrønderEnergi Vind Holding og Energibygget AS, styremedlem i Sarepta Energi AS.
Styremedlem fra 2015.

Gro F. Skårsmoen

Styremedlem
Født: 1968
Stilling: Banksjef Oppdalsbanken
Utdannelse: Siviløkonom fra NHH
Andre styreverv: Styremedlem i Oppdal Eiendomsmegling AS, Nasjonalparken Næringshage AS, Trondheim Aktiv Eiendomsmegling AS
Styremedlem fra 2020 (vara fra 2019)
 

Torleif Lilløy

Styremedlem 
Født: 1971
Stilling: Adm. banksjef i Odal Sparebank
Utdannelse: Cand.jur. - Universitet i Oslo, Bachelor - Øk/adm, Høgskolen i Vestfold
Andre styreverv: Styreleder i Aktiv Eiendomsmegling Glåmdalsmegleren AS
Styremedlem fra 2018.

Eika Alliansen

Eika Alliansen består av Eika bankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt.