Styret

 • Dag Olav Løseth

  Styreleder
  Født: 1972
  Stilling: Adm. Banksjef Orkla Sparebank
  Utdannelse: Siviløkonom NHH og Autorisert Finansanalytiker NHH
  Andre styreverv: Hemne og Orkladal Eiendomsmegling, Næringshagen i Orkdalsregionen, Midt-Norsk Sparebankgruppe, STN Invest, Bankgården Orkanger
  Styremedlem fra 2018
 • Rune Iversen

  Nestleder
  Født: 1962
  Stilling: Adm. banksjef i Marker Sparebank.
  Utdannelse: Diplomøkonom BI, Master of management BI
  Andre styreverv: Styremedlem i Sparebankenes Eiendomsmegler AS
  Styremedlem fra 2018

 • Terje Svendsen

  Styremedlem
  Født: 1956.
  Stilling: President i Norges Fotballforbund.
  Utdannelse: Siviløkonom NHH.
  Andre styreverv: Styreleder i Tercon AS. Styremedlem i Bonitas Eiendomsforvaltning AS
  Styremedlem fra 2011.
 • Olav Sem Austmo

  Styremedlem
  Født: 1963.
  Stilling: Økonomi- og finansdirektør i TrønderEnergi AS.
  Utdannelse: Master i Finans BI Oslo. Autorisert Finansanalytiker NHH.
  Andre styreverv: Styreleder i TrønderEnergi Vind Holding og Energibygget AS, styremedlem i Sarepta Energi AS.
  Styremedlem fra 2015.
 • Gro F. Skårsmoen

  Styremedlem
  Født: 1968
  Stilling: Banksjef Oppdalsbanken
  Utdannelse: Siviløkonom fra NHH
  Andre styreverv: Styremedlem i Oppdal Eiendomsmegling AS, Nasjonalparken Næringshage AS, Trondheim Aktiv Eiendomsmegling AS
  Styremedlem fra 2020 (vara fra 2019)
   

 • Torleif Lilløy

  Styremedlem 
  Født: 1971
  Stilling: Adm. banksjef i Odal Sparebank
  Utdannelse: Cand.jur. - Universitet i Oslo, Bachelor - Øk/adm, Høgskolen i Vestfold
  Andre styreverv: Styreleder i Aktiv Eiendomsmegling Glåmdalsmegleren AS
  Styremedlem fra 2018.