Historie

2017

 • Eika Boligkreditt passerer 100 milliarder kroner i forvaltningskapital
 • Ratingen av selskapets OMF'er blir oppgradert fra Aa1 til Aaa
 • Selskapet fikk for første gang publisert utsteder-rating (Baa1)
 • Åtte eierbanker fusjonerer og blir til fire. Antallet eierbanker reduseres tilsvarende2016

 • Eika Boligkreditt blir integrert i bankenes kredittportal i slutten av oktober.
 • Samlet bankfinansiering gjennom Eika Boligkreditt passerer 70 milliarder kroner
 • Det inngås avtale med eierbankene om leveranse av sentrale data knyttet til selskapets rating fra Moody's Investor Service2015

 • Eika Boligkreditt innfører individuelli nnlånspris for eierbankene.
 • Ny og forbedret avtale om kredittgarantier fra eierbankene trer i kraft 1. oktober
 • Ratingen av selskapets OMF'er blir ytterligere forbedret med en «notch» i «leeway».
 • Fire av eierbankene fusjonerer og blir til to. Antallet eierbanker reduseres tilsvarende.


2014

 • Selskapets OMF'er blir oppgradert av Moody's Investors Service til Aa1 (AA+).
 • Eika Boligkreditts OMF'er registreres på Oslo Børs Covered Bond Benchmark List.
 • Samlet bankfinansiering gjennom Eika Boligkreditt passerer 60 milliarder kroner.
 • Provisjoner til eierbankene på 582millioner kroner.

2012

 • Eika Boligkreditt skilles ut fra finanskonsernet Eika Gruppen AS og blir direkte eid av lokalbankene og OBOS.
 • Det etableres tettere avtalestruktur mellom de nye eierne og selskapet.
 • I løpet av juni passeres 50 milliarder kroner i forvaltningskapital.
 • Selskapet utsteder første «jumbo»(EUR 1 milliard) i euromarkedet.

2009

 • I løpet av november passerer sum bankfinansiering gjennom Eika Boligkreditt 20 milliarder kroner.
 • Selskapets OMF'er blir nedgradert av Moody's Investors Service til Aa2.
 • Eika Boligkreditt deltar i bytteordningen med staten med til sammen 10,4 milliarder kroner.

2007

 • Det norske regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) trer i kraft i juni.
 • Samme måned blir Eika Boligkreditts OMF'er ratet til Aaa av Moody's Investors Service.
 • Selskapet utsteder sin første OMF i Norge i august, mens den første internasjonale transaksjonen blir satt 24. oktober.

2005

 • Den 28. februar blir det første boliglånet overført fra Rørosbanken til selskapets sikkerhetsmasse.
 • Allerede i oktober samme år har eierbankene rukket å finansiere en milliard gjennom Eika Boligkreditt.Eika Alliansen

Eika Alliansen består av Eika bankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt.