Historien

 • 2019

 • Med virkning fra 10. desember økte EBK maksimal belåningsgrad for boliglån fra 60 prosent til lovens maksimum på 75 prosent.
 • Fra og med 1. juli ble EK-avkastningsmålet i EBK endret fra 3M Nibor + 2 prosentpoeng til null. Provisjonene til eierbankene økte tilsvarende.
 • EBK tar i bruk Power BI som visualiserings-og rapporteringsverktøy for å gi eierbankene bedre innsikt i finansieringen de har i EBK.
 • 2018

  • Bankene begynner å utbetale alle lån direkte via bankenes egen kredittportal.
  • Emitterte 5 mrd. NOK i en syndikert benchmark OMF-emisjon.
  • Eika Boligkreditt økte eierandelen i Eiendomsverdi AS fra 18,79 prosent til 25 prosent.
  • Samlet bankfinansiering gjennom Eika Boligkreditt passerer 80 milliarder kroner. • 2017

  • Eika Boligkreditt passerer 100 milliarder kroner i forvaltningskapital
  • Ratingen av selskapets OMF'er blir oppgradert fra Aa1 til Aaa
  • Selskapet fikk for første gang publisert utsteder-rating (Baa1)
  • Åtte eierbanker fusjonerer og blir til fire. Antallet eierbanker reduseres tilsvarende • 2016

  • Eika Boligkreditt blir integrert i bankenes kredittportal i slutten av oktober.
  • Samlet bankfinansiering gjennom Eika Boligkreditt passerer 70 milliarder kroner
  • Det inngås avtale med eierbankene om leveranse av sentrale data knyttet til selskapets rating fra Moody's Investor Service • 2015

  • Eika Boligkreditt innfører individuelli nnlånspris for eierbankene.
  • Ny og forbedret avtale om kredittgarantier fra eierbankene trer i kraft 1. oktober
  • Ratingen av selskapets OMF'er blir ytterligere forbedret med en «notch» i «leeway».
  • Fire av eierbankene fusjonerer og blir til to. Antallet eierbanker reduseres tilsvarende.


 • 2014

  • Selskapets OMF'er blir oppgradert av Moody's Investors Service til Aa1 (AA+).
  • Eika Boligkreditts OMF'er registreres på Oslo Børs Covered Bond Benchmark List.
  • Samlet bankfinansiering gjennom Eika Boligkreditt passerer 60 milliarder kroner.
  • Provisjoner til eierbankene på 582millioner kroner.

 • 2012

  • Eika Boligkreditt skilles ut fra finanskonsernet Eika Gruppen AS og blir direkte eid av lokalbankene og OBOS.
  • Det etableres tettere avtalestruktur mellom de nye eierne og selskapet.
  • I løpet av juni passeres 50 milliarder kroner i forvaltningskapital.
  • Selskapet utsteder første «jumbo»(EUR 1 milliard) i euromarkedet.
 • 2010

  • Eika Boligkreditt flytter til nye lokaler i Parkveien i Oslo.
  • Kjartan M. Bremnes tiltrer som administrerende direktør i Eika Boligkreditt. • 2009

  • I løpet av november passerer sum bankfinansiering gjennom Eika Boligkreditt 20 milliarder kroner.
  • Selskapets OMF'er blir nedgradert av Moody's Investors Service til Aa2.
  • Eika Boligkreditt deltar i bytteordningen med staten med til sammen 10,4 milliarder kroner.
 • 2007

  • Det norske regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) trer i kraft i juni.
  • Samme måned blir Eika Boligkreditts OMF'er ratet til Aaa av Moody's Investors Service.
  • Selskapet utsteder sin første OMF i Norge i august, mens den første internasjonale transaksjonen blir satt 24. oktober.

 • 2005

  • Den 28. februar blir det første boliglånet overført fra Rørosbanken til selskapets sikkerhetsmasse.
  • Allerede i oktober samme år har eierbankene rukket å finansiere en milliard gjennom Eika Boligkreditt.