Finansielle rapporter

Eika boligkreditt rapporterer finansielle rapporter kvartalsvis. Aktuelle og historiske rapporter kan du lese og laste ned her.

Finansielle rapporter

Opplysninger om ansvarlig kapital

Motsyklisk kapitalbuffer