Ledelsen

Kjartan M. Bremnes

Adm. direktør
Født: 1965.
Utdannelse: Advokat, Universitetet i Oslo/King's College London.
Erfaring: Advokatfirmaet BAHR, Follo Consulting Team AS, Vesta Hygea AS.
Ansatt i selskapet fra 2004.

Hugo J. Henriksen

Økonomidirektør
Født: 1969.
Utdannelse: Siviløkonom Universitetet i Bodø.
Erfaring: Terra-Gruppen, Ernst & Young.
Ansatt i selskapet fra 2007.

Anders Mathisen

Finanssjef
Født: 1967.
Utdannelse: Siviløkonom BI.
Erfaring: Terra Forvaltning, SEB, Norges Bank.
Ansatt i selskapet fra 2012.

Odd Arne Pedersen

Finansdirektør
Født: 1962.
Utdannelse: Siviløkonom BI, AFA NHH, Master i Finans NHH.
Erfaring: Terra Forvaltning, Terra Securities, Terra-Gruppen, Fearnley Fonds, DN Hypotekforening.
Ansatt i selskapet fra 2008.

Kurt E. Mikalsen

Markedsdirektør
Født: 1968.
Utdannelse: Cand. mag. Universitetet i Bodø.
Erfaring: DNB, GMAC Commercial Finance.
Ansatt i selskapet fra 2006.

Eika Alliansen

Eika Alliansen består av Eika bankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt.