Godtgjørelse

Som del av en av landets ledende bankallianser ønsker Eika Boligkreditt AS å tilby sine ansatte en godtgjørelsesordning som er rettferdig, motiverende og i tråd med Eika Boligkreditts policy for styring av og kontroll med risiko. Disse retningslinjene er utarbeidet av godtgjørelsesutvalget i Eika Boligkreditt AS og er vedtatt av styret i selskapet.

Retningslinjene gjelder for godtgjørelse, herunder lønn, naturalytelser, pensjons- og forsikringsordninger og etterlønn.

Last ned retningslinjer for godtgjørelse

Tittel
Retningslinje for godtgjørelse 2018
Kriterier for godtgjørelse og kvantitativ informasjon for 2017